Znajdź terapeute

Lista akredytowanych Terapeutów Masażu Tkanek Głębokich:

  1. Art Riggs
  2. Łukasz Czubaszewski,
  3. Piotr Szałański,
  4. Agata Konarska,
  5. Agata Wilk-Banasik,
  6. Tomasz Góra,
  7. Justyna Chmiel,
  8. Kamil Chołuj.

Jak zostać akredytowanym Terapeutą Masażu Tkanek Głębokich

Wymagane jest ukończenie pełnego programu w jednym z akredytowanych przez IADTMP ośrodków dydaktycznych.

Jak zostać Certyfikowanym Praktykiem Masażu Tkanek Głębokich:

Wymagane jest ukończenie wszystkich skoleń z oferty Arta Riggsa: MTG I, MTG II, MTG Zintegrowane podejście do całego ciała, Balansowanie Miednicy, Żebra i kręgosłup piersiowy) oraz zdanie egzaminu końcowego.
mtg008.jpg

O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie International Association of Deep Tissue Massage Practitioners (IADTMP) powstało z inicjatywy polskich nauczycieli Masażu Tkanek Głębokich. IADTMP jest zarejestrowanym w Polsce Stowarzyszeniem z siedzibą w Poznaniu, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych, publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000657471 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, skupiającym nauczycieli, terapeutów, studentów i fascynatów Masażu Tkanek Głębokich (MTG).

Aktualności

Facebook