Standardy

Szkoły/Nauczyciele Masażu Tkanek Głębokich akredytowane/i przez Stowarzyszenie International Association of Deep Tissue Massage Practitioners

  • Art Riggs - U.S.A.
  • Łukasz Czubaszewski i Piotr Szałański - POLSKA

Posiadacze tytułu Certyfikowany Instruktor Mistrz Masażu Tkanek Głębokich / Certified Deep Tissue Massage Master Instructor (tytuł honorowy):

  • Art Riggs

Posiadacze tytułu Certyfikowany Instruktor Masażu Tkanek Głębokich / Certified Deep Tissue Massage Instructor:

...

(wymagane ukończenie wszystkich szkoleń z oferty Arta Riggsa oraz dodatkowo asystowanie na każdym z nich przynajmniej jeden raz: DTM I, DTM II, DTM Zintegrowane podejście do całego ciała, Balansowanie Miednicy, Żebra i kręgosłup piersiowy) oraz zdanie egzaminu końcowego).

Masaż Tkanek Głębokich

Ostatnie newsy

O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie International Association of Deep Tissue Massage Practitioners (IADTMP) powstało z inicjatywy polskich nauczycieli Masażu Tkanek Głębokich. IADTMP jest zarejestrowanym w Polsce Stowarzyszeniem z siedzibą w Poznaniu, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych, publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000657471 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, skupiającym nauczycieli, terapeutów, studentów i fascynatów Masażu Tkanek Głębokich (MTG).

Aktualności

Facebook