O stowarzyszeniu

Logotyp stowarzyszenia IADTMPStowarzyszenie International Association of Deep Tissue Massage Practitioners (IADTMP) powstało z inicjatywy polskich nauczycieli Masażu Tkanek Głębokich. IADTMP jest zarejestrowanym w Polsce Stowarzyszeniem z siedzibą w Poznaniu, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych, publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000657471 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, skupiającym nauczycieli, terapeutów, studentów i fascynatów Masażu Tkanek Głębokich (MTG). IADTMP dąży do budowania sieci lokalnych krajowych Stowarzyszeń na całym Świecie zrzeszajacych terapeutów Masażu Tkanek Głębokich, zrzeszonych pod IADTMP i ściśle ze sobą współpracujących.

Polski oddział dostosowuje swoje zasady do wprowadzonych przez IADTMP standardów. Polscy terapeuci będący członkami IADTMP wspólnie zgadzają się przestrzegać międzynarodowych standardów wyksztalcenia, praktyki i etyki zawodowej.

Obecnie Masaż Tkanek Głęboich nie jest metodą ściśle zdefiniowaną i określoną w konkretnych ramach. Edukacja w zależnosci od ośrodka dydaktycznego i miejsca na Świecie czesto odbywa się inaczej. Nie jest to rzadkoscią, że różni nauczyciele uczący MTG jak i różni terapeuci stosujący MTG posiadają inny wachlarz doświadczeń, technik, celów i priorytetów w pracy z Pacjentem. Również certyfikacja Terapeutów MTG może odbywać się inaczej w zależności od ośrodka dydaktycznego i miejsca na Świecie, tym samym tytuły i dyplomy wydane w jednym kraju moga nie być uznawane w innym kraju. Ambicją założycieli IADTMP jest by zmieniło się to w trakcie najbliższych lat.

Stowarzyszenie International Association of Deep Tissue Massage Practitioners wprowadza standardy regulujące tematykę, ilość nauczanych godzin teoretycznych i praktycznych, jakość nauczania oraz zasady, kto może zostać studentem, a kto nauczycielem Masażu Tkanek Głębokich. IADTMP dąży do ujednolicenia MTG jako metody terapeutycznej, ujednolicenia nauczania MTG oraz ujednolicenia certyfikacji Terapeutów na całym Świecie.

Tym sposobem Pacjentom gwarantowantuje się wspólną dla terapeutów różnych szkół wysoką jakość wykonywanych zabiegów. Studenci otrzymają jednakową wysoką jakość edukacji, a tytuły i dyplomy jakie uzyskają, niezalężnie od ośrodka dydaktycznego (akredytowanego przez IADTMP), w którym będą się uczyć, będą rozpoznawalne i uznawane na całym Świecie.

Masaż Tkanek Głębokich

Ostatnie newsy

O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie International Association of Deep Tissue Massage Practitioners (IADTMP) powstało z inicjatywy polskich nauczycieli Masażu Tkanek Głębokich. IADTMP jest zarejestrowanym w Polsce Stowarzyszeniem z siedzibą w Poznaniu, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych, publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000657471 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, skupiającym nauczycieli, terapeutów, studentów i fascynatów Masażu Tkanek Głębokich (MTG).

Aktualności

Facebook