Członkowie

Członkiem Stowarzyszenia może być osoba pełnoletnia, niezależnie od kraju zamieszkania i obywatelstwa.

Przyjęcie nowego członka może nastąpić na pisemny wniosek osoby, która podpisze deklarację z zobowiązaniem przestrzegania statutu i uchwał Stowarzyszenia.

Wniosek o przyjęcie może wymagać rekomendacji członka stowarzyszenia.

Stowarzyszenie zrzesza członków:

  • Certyfikowanych Praktyków Masażu Tkanek Głębokich - praktykujący Terapeuci Masażu Tkanek Głębokich z tytułem Certyfikowanych Praktyków Masażu Tkanek Głębokich.
    Wymagane jest ukończenie wszystkich skoleń z oferty Arta Riggsa: DTM I, DTM II, DTM Zintegrowane podejście do całego ciała, Balansowanie Miednicy, Żebra i kręgosłup piersiowy)  oraz zdanie egzaminu końcowego.
  • Terapeutów Masażu Tkanek Głębokich – praktykujący terapeuci Masażu Tkanek Głębokich.Wymagane jest ukończenie pełnego programu w jednym z akredytowanych przez IADTMP ośrodków dydaktycznych. 
  • Kandydatów – studenci jednego z akredytowanych przez IADTMP programów.
  • Sympatyków – wszyscy zainteresowani Masażem Tkanek Głębokich
  • Honorowych – przyznawane przez władze Stowarzyszenia

Masaż Tkanek Głębokich

Ostatnie newsy

O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie International Association of Deep Tissue Massage Practitioners (IADTMP) powstało z inicjatywy polskich nauczycieli Masażu Tkanek Głębokich. IADTMP jest zarejestrowanym w Polsce Stowarzyszeniem z siedzibą w Poznaniu, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych, publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000657471 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, skupiającym nauczycieli, terapeutów, studentów i fascynatów Masażu Tkanek Głębokich (MTG).

Aktualności

Facebook