Cele

Stowarzyszenie powołane zostało do realizacji następujących celów:

 1. prowadzenie działań w kierunku ujednolicenia nauczania Deep Tissue Massage na całym świecie;
 2. prowadzenie działań w kierunku ujednolicenia certyfikacji terapeutów Deep Tissue Massage na całym świecie;prowadzenie działań w kierunku budowy sieci stowarzyszeń krajowych zajmujących się Deep Tissue Massage na całych świecie;
 3. promocja Deep Tissue Massage jako metody terapeutycznej;
 4. organizacja szkoleń, warsztatów, konferencji, sympozjów na temat Deep Tissue Massage;
 5. nadawanie certyfikatów i akredytacji masażystom stosującym technikę Deep Tissue Massage;
 6. akredytacja i weryfikacja metod nauczania stosowanych przez nauczycieli Deep Tissue Massage;
 7. akredytacja i kontrola terapeutów stosujących technikę Deep Tissue Massage;
 8. współpraca z innymi stowarzyszeniami i organizacjami zrzeszającymi osoby zajmujące się Deep Tissue Massage;
 9. wydawanie książek, broszur, biuletynów i materiałów reklamowych związanych z tematyką Deep Tissue Massage;
 10. tłumaczenie zagranicznych książek i artykułów o tematyce związanej z Deep Tissue Massage;
 11. prowadzenie placówek szkolenia ustawicznego, szkół policealnych i wyższych;
 12. prowadzenie ośrodka terapeutycznego z zastosowaniem techniki Deep Tissue Massage;
 13. prowadzenie ośrodka badawczego, prowadzącego prace badawcze nad rozwojem techniki Deep Tissue Massage.

Masaż Tkanek Głębokich

Ostatnie newsy

O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie International Association of Deep Tissue Massage Practitioners (IADTMP) powstało z inicjatywy polskich nauczycieli Masażu Tkanek Głębokich. IADTMP jest zarejestrowanym w Polsce Stowarzyszeniem z siedzibą w Poznaniu, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych, publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000657471 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, skupiającym nauczycieli, terapeutów, studentów i fascynatów Masażu Tkanek Głębokich (MTG).

Aktualności

Facebook